SE

 

Lågspänningsdirektivet – LVD

 

Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ibland kallat LVD-direktivet, reglerar att "människor, egendom och husdjur ska vara skyddade från skada orsakad av elektriska produkter." I Sverige har Elsäkerhetslagen (SFS 2016:732), Elsäkerhetsförordningen (SFS 2017:218) och föreskriften ELSÄK-FS 2016:1 utformats i enlighet med direktivet.

 

Lågspänningsdirektivet rör alla

 

Lågspänningsdirektivet gör inte skillnad på sådana produkter som riktar sig till slutkonsumenter och sådana som riktar sig till installatörer och andra yrkesmän. De produkter som omfattas är sådana vars märkspänning ligger mellan 50 och 1000 V växelström eller mellan 75 och 1500 V likström.

 

Undantag från LVD

 

Det finns dock två kategorier av produkter som är undantagna från lågspänningsdirektivet: Produkter som bara ska exporteras, och produkter som är tänkta att monteras i annan elektrisk materiel, och vars säkerhet därmed inte kan bedömas innan så skett.

 

Läs mer

 

Om du vill veta något mer om hur vi arbetar med LVD och annan elsäkerhet finns det mer att läsa här i kunskapsbanken. Om du inte hittar det du söker, eller vill veta något om oss eller om våra produkter är du alltid välkommen att höra av dig.

 

Kontakta oss

Tillbaka till kunskapsbanken

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår