SE

Märkning av elprodukter


För att en elektrisk produkt ska få säljas inom Sverige och EU måste den uppfylla vissa krav på säkerhet, och det är leverantören som har ansvar för att kraven tillgodoses. Flera av kraven handlar specifikt om den märkning som ska finnas på den elektriska produkten.


Detta är särskilt viktigt att veta för dig som importerar elprodukter själv. Om du gör det är det upp till dig att säkerställa att produkten uppfyller kraven. 


Obligatorisk märkning av elprodukter


Det finns viss märkning elprodukter måste ha:


  • CE, så att den är godkänd för den europeiska marknaden.

  • Typ- eller modellbeteckning, så att det går att identifiera den.

  • Märkdata om vilken ström och spänning den är tänkt för.

  • Information om tillverkare och importör (om den är tillverkad utanför EU/EES).


För väldigt små produkter kan det göras undantag, då det räcker att märkningen finns på förpackningen. 


Du kan läsa mer om reglerna för märkning hos Elsäkerhetsverket.Ytterligare märkningar


Det finns särskild märkning elprodukter behöver om de ska användas i dammiga eller fuktiga miljöer, så kallad IP-klassning.


Annan märkning elprodukter ofta har är sådan som har med miljö eller energiförbrukning att göra. Där kan nämnas Ekodesign, som anger minimikrav på bland annat energiprestanda, och som förbjudit de mest energi- och resurskrävande produkterna. Det kan du läsa mer om hos Energimyndigheten.


Andra märkningar som förekommer är certifieringar av tredje part, som till exempel IEC-märkning och S-märket.

 

Kontakta oss

Tillbaka till kunskapsbanken

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår