SE

Miljö och Kvalitet

Norwesco AB är en strategisk samarbetspartner inom elsäkerhetsprodukter av hög kvalitet med smarta lösningar för installatör och slutanvändare, med höga krav på säkerhet och hållbarhet.

Vi ska långsiktigt minimera och förebygga negativ miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till genom att hushålla med naturresurser och råvaror samt förhindra miljöfarliga utsläpp.

Detta ska ske med ständig förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster samt vårt sätt att arbeta i avsikt att både direkt och indirekt minska belastningen på miljön och uppfylla våra kunders förväntningar.

Arbetet ska ha hög prioritet, präglas av öppenhet och en gemensam strävan att nå uppsatta mål. Våra anställda ska vara kunniga, engagerade och målinriktade. Tillsammans med kunder, leverantörer och myndigheter ska Norwesco AB verka för en gemensam strävan att skydda vår miljö enligt gällande lagar och författningar.

Vi ska kunna bedriva en lönsam och kvalitetsstyrd verksamhet i kombination med ett aktivt, medvetet och långsiktigt kvalitets och miljöarbete.

 

Certifikat

Här kan du ladda ner våra ISO certifikat.Ladda ner 14001 certifikat Ladda ner 9001 certifikat

 

 

För att ladda ner information om våra produkter, vänligen besök sidan produkter.

Där finner du nedladdningar på respektive produktsida.

Du kan även via vår sökfunktion söka specifik produkt med hjälp av benämning eller e-nummer.

Sökfunktionen hittar du uppe till höger över kontaktsidan.