SE

Vad är RoHS-direktivet?

 

Syftet med det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU) är att de som tillverkar produkter inom el och elektronik ska ersätta och begränsa användningen av farliga kemiska ämnen. På så sätt minskar risken att människor eller miljön skadas. I direktivet ingår också att det ska bli mer lönsamt och hållbart att återvinna material i elavfall. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

 

RoHS, REACH och andra regler

 

RoHS har blivit svensk lag genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och genom en föreskrift från Kemikalieinspektionen (KIFS 2017:7). RoHS ersätter inga befintliga regelverk som till exempel REACH, utan kompletterar dem. Direktivet omfattar de allra flesta produkter inom elektronisk utrustning, men det finns vissa undantag, som till exempel solcellspaneler, utrustning för vissa militära ändamål och storskaliga fasta installationer och maskiner inom industrin.

 

De ämnen som regleras i RoHS-direktivet är

  • kvicksilver

  • kadmium

  • bly

  • sexvärt krom

  • flamskyddsmedlen PBB och PBDE

  • mjukgörare DEHP, BBP, DBP och DIBP.

 

Läs mer

 

Du kan läsa mer om standarder, märkningar och konsumentregler här:

 

Kontakta oss

Tillbaka till kunskapsbanken

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår