SE

Om IEC-standard


Standardisering av produkter inom det elektrotekniska området är en viktig del av att hålla användarvänlighet, säkerheten och kundnöjdheten på en hög nivå. Internationellt är det IEC, International Electrotechnical Commission, som bedriver standardiseringsarbetet. I Sverige är den samordnande organisation som utfärdar IEC-standard SEK Svensk Elstandard.


Du kan läsa om några exempel på relevanta märkningar våra egna produkter har gällande brandsäkerhet. Också säkerhetsbrytare och laddare till elbilar tillverkas i enlighet med gällande IEC-standarder.


Varför IEC-standard?


Standarder som till exempel de som utfärdas av IEC har flera syften. Ett av de viktigaste har att göra med att många elektrotekniska produkter kanske inte köps eller installeras av lekmän, men ändå används av dem i slutänden. Sådana installationer måste förstås hållas säkra och enkla att använda för slutanvändarna. Om slutanvändarna kan lita på att produkter och installationer lever upp till IEC-standard blir yrkesmännens kunnande inom installation och säkerhet tydlig och konkret för dem som ska använda produkterna, oavsett om det är något helt vardagligt som finns i vilket hem som helst, eller om det gäller en avancerad maskin på arbetsplatsen.


IEC 60947


En standard man ofta stöter på är IEC 60947, som handlar om kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning. Du kan köpa hela dokumentet här och hämta de allmänna fordringarna utan kostnad här.


IEC 60320


IEC 60320 reglerar stickproppar och uttag ”for household and similar general purposes”, och du kan köpa hela dokumentet här.


Fler standarder


Hos SEK Svensk Elstandard finns det utdrag ur fler standarder och andra användbara dokument du kan hämta utan kostnad för att förvissa dig om vad som gäller i olika situationer.

 

Kontakta oss

Tillbaka till kunskapsbanken