LETTI sortimentsväska.

Praktisk väska med inslagningsdon för 7, 8 och 10 mm samt utvalt sortiment av klammer.

E-nummer  Verktyg  För max 7 Ø För max 8 Ø För max 10 Ø För max 16 Ø Antal st
15 017 99    7-R-16P        200
      8-R-16P      200
      8-R-12 GP Gips   200
      8-2B/16P      100
        10-R-16P    200
          16-2B/16 FR  50
  8 mm          1
  10 mm          1