NRCD-serien

Produkterna är utrustade med en elektronisk jordfelsbrytare och är avsedda att installeras nära förbrukaren vilket gör att vid ev. felströmmar löser jordfelsbrytaren ut nära felet, alltså slipper man släcka ned hela huset.

NRCD 14 är ett 1-vägsuttag med inbyggd elektronisk jordfelsbrytare typ A. Uttaget finns både som en version för infällt montage FM och för utanpåliggande montage SM.

NRCD 44 och NRCD 30 är en kombination av ett 2-vägs infällt vägguttag och en jordfelsbrytare typ A. Både NRCD 44 och NRCD 30 kan även monteras utanpåliggande genom att de kompletteras med montageram.

E-nummer  Typ  Märkfelström Skyddsklass  bxhxd 
1861901 NRCD 44 16 230 30mA IP44 95x89x95 mm
1861909  NRCD 44PK montageram utanpål. för NRCD 44


IP44 95x89x40 mm
1861903 NRCD 30 16 230 30mA IP20 85x104x60 mm
1861910 NRCD 30PK montageram utanpål. för NRCD 30       IP20 85x104x44 mm
18 600 11 NRCD 14 FM  för infällt montage 16 230 30mA IP44 75x82x60 mm
18 600 12 NRCD 14 SM för utanpål. montage 16 230 30mA IP44 75x82x72 mm