Klammermagasin till Letti magasinverktyg

E-nummer  Typ  Benlängd  För max Ø  Ant./förp.
15 017 80  7-R-16PM  16 mm  7 mm  6 st mag/25 st
15 017 81  8-R-16PM  16 mm  8 mm  6 st mag/25 st
15 017 82  8-R-25PM  25 mm  8 mm  5 st mag/20 st
15 017 83  10-R-16PM  16 mm  10 mm  6 st mag/25 st
15 017 84  10-R-25PM  25 mm  10 mm  5 st mag/20 st
15 017 87 7-R GIPS PM 12 mm 7 mm 6 st mag/25 st
15 017 88 8-R GIPS PM 12 mm 8 mm 6 st mag/25 st
15 017 89 10-R GIPS PM 12 mm 10 mm 6 st mag/25 st