SE

2022-06-01

Referenscase - StoveGuard SE

Spisvaktsinstallation på ett äldreboende/LSS boende

Carlgrens El fick i uppdrag att installera spisvakter i 102 st lägenheter som har renoverats upp för ett nytt äldreboende. Tillsammans med sin säljkontakt på Elektroskandia fann man att Norwesco hade en bra och säker lösning och valet föll på en spisvaktsmodellen StoveGuard SEP 400S som uppfyller den gällande spisvaktsstandarden SS-EN 50615 kategori B.

Carlgrens El har efter att arbetat med Norwescos kompetenta medarbetare, låtit meddelat att dem i fortsättningen strävar efter ett tätt samarbete med Norwesco. Samarbetet främjar samtliga då design, funktion och säkerhet är något båda parter lägger stort fokus på.

 

Fakta om StoveGuard SE med manuell start:

För att kunna använda spisen startar/aktiverar användaren spisvakten med knappen på displayenheten som sitter på väggen bredvid spisen, displayen visar då återstående tid.

Spisen används sedan som vanligt. Om inte spisens plattor stängts av när timertiden gått ut bryter spisvakten strömmen till spisen, på så sätt undviks till exempel torrkokning.

Värmevakten känner av värme på spisens häll och bryter strömmen till spisen om den upptäcker temperaturer som är farligt höga. Detta skyddar mot brand genom överhettning, exempelvis matolja som kan fatta eld om den överhettas.