Timers

Timers begränsar risken för brandfarlig övertemperatur vid anslutning av strykjärn, kaffebryggare och liknande apparater i t.ex. servicehus för pensionärer, bostäder, kontor, skolor, barndaghem samt i laboratorier och liknande arbetsplatser inom industrin.