Spistimers

Matlagningsrelaterade bränder är orsaken bakom över hälften av alla bostadsbränder i OECD-länder. I Sverige leder olika faktorer i anslutning till matlagning till ett stort antal bränder varje år. Många barnfamiljer och en stor andel äldre personer har någon gång råkat ut för en farlig situation kopplat till användning av spisen. Norwescos spistimers är ett enkelt och effektivt sättet att förbättra brandsäkerheten.