Protector II

För förhöjt personskydd i hemmet och på arbetsplatsen


En kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 16A/230V och en 2-polig jordfelsbrytare med 10 eller 30mA märkfelström. Jordfelsbrytarna är av typ A, dvs.de har förhöjd stötström-säkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likfelströmmar.

• Transparent lucka ovan jordfelsbrytaren för en tydlig översikt.
• Inkoppling görs via någon av de 2 tillgängliga öppningarna membran (underifrån) och knock-out i baksida.
• Montering för fast installation eller med hjälp nyckelhålsbajonetter i baksidan.
• Kapsling i slagfast termoplast godkänd i skyddsklass IP 44.

E-nummer  Märkfelström  Skyddsklass  bxhxd
18 982 27  16 230 10mA  IP 44  160x115x90 mm
18 982 29  16 230 30mA  IP 44  160x115x90 mm