Jordfelsbrytare

Norwescos uttag med inbyggd jordfelsbrytare är tänkta att monteras så nära förbrukaren som möjligt. Därigenom löser man problem med felströmmar där de uppkommer, så slipper man släcka ner hela huset om jordfelsbrytaren skulle lösa ut. Jordfelsbrytarna finns med två olika nivåer av märkfelström. 30mA är gränsvärdet för att ett säkert personskydd skall uppnås, medan den högkänsliga typen med märkfelström 10mA kan användas då enbart mindre bruksföremål skall anslutas t.ex hårtorkar med extra och förstäkt isolering.