ELSAN

Aluminiumkanaler för snabbt och enkelt montage på alla typer av underlag. Strängpressade aluminiumkanaler för förläggning och avskärmning av ledningar typ EKK och EKLK. Kanalerna är vitanodiserade, RAL 9010, och levereras i längder om 2,5 m.

E-nummer  Typ  Utförande  Längd
11 711 82  Elsan20/24 B  Botten  2,5 m
11 711 83  Elsan20/24 L  Lock  2,5 m
11 711 92  Elsan20/40 B  Botten  2,5 m
11 711 93  Elsan20/40 L  Lock  2,5 m