FR-serien 

Robusta säkerhetsbrytare för tuffa miljöer.Brandklassad säkerhetsbrytare/lastbrytare i aluminiumkapsling enligt EN 12101-3, rating F400 (120min). System och komponenter för rök- och brandgaser, krav för brandgasventilatorer och mekanisk brandventilation.Brytaren är speciellt utvecklad för att vara resistent vid mycket höga temperaturer under lång tid.

Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare.Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare somsäkerhetsbrytare.