Bilvärmarcentraler

Med en bilvärmarcentral är bilen alltid varm när det är dags att åka. Ställ bara in vilken tid som bilen skall användas så ser bilvärmarcentralen till att starta värmen i lagom lång tid före avfärd beroende på utomhustemperaturen. Normalt repeteras den valda avgångstid varje dygn, men vill man ställa in en tillfällig tid är det enkelt att göra, bilvärmarcentralen återgår sedan till den normala avgångstiden. Man får också enkelt tillgång till ström via bilvärmarcentralen när det är dags dammsuga eller högtryckstvätta bilen. Som alla övriga uttag utomhus måste bilvärmarcentralen matas via en extern jordfelsbrytare.